You are herePGT

PGT


Course: Doctoral thesis summary

Department/Abbreviation: SLO/PGT

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Annotation: Teze k disertační práci- prezentuje dosavadní aktivity studenta směřující ke zpracování disertační práce.