You are herePGSZ2

PGSZ2


Course: Research stay at prospective employer 2

Department/Abbreviation: SLO/PGSZ2

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Annotation: Odborná stáž u budoucích potenciálních zaměstnavatelů. Minimální délka stáže činí 5 pracovních dnů.