You are herePGSZ1

PGSZ1


Course: Research stay at prospective employer 1

Department/Abbreviation: SLO/PGSZ1

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Annotation: Odborná stáž u budoucích potenciálních zaměstnavatelů. Minimální délka stáže činí 5 pracovních dnů.