You are herePGST2

PGST2


Course: Research stay 2

Department/Abbreviation: SLO/PGST2

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Annotation: Zahraniční vědecko- výzkumná stáž v délce trvání min. 60 dní v zemi, kde student musí prokazatelně komunikovat anglicky.