You are herePGST1

PGST1


Course: Research stay 1

Department/Abbreviation: SLO/PGST1

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Annotation: Zahraniční vědecko- výzkumná stáž v délce trvání min. 30 dní.