You are herePGPPA

PGPPA


Course: Popularising activity at UP

Department/Abbreviation: SLO/PGPPA

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Annotation: Popularizační aktivity na PřF UP (účast na Veletrhu vědy a výzkumu, Dětské univerzitě, umístění v soutěži "o cenu děkana PřF UP", atd.).