You are herePGPC1

PGPC1


Course: Teaching activity 1

Department/Abbreviation: SLO/PGPC1

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Annotation: Výuka nebo podíl na výuce odborného předmětu na PřF UP.