You are herePGDP5

PGDP5


Course: Dissertation thesis 5

Department/Abbreviation: SLO/PGDP5

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Annotation: Hlavním cílem této aktivity je soustavná tvůrčí badatelská činnost směřující k sepsání disertační práce.