You are herePGDP4

PGDP4


Course: Dissertation thesis 4

Department/Abbreviation: SLO/PGDP4

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Annotation: Hlavním cílem této aktivity je soustavná tvůrčí badatelská činnost směřující k sepsání disertační práce.