You are herePGAK

PGAK


Course: Conference presentation in English

Department/Abbreviation: SLO/PGAK

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Jan Peřina, Ph.D.'

Annotation: Ústní prezentace v AJ na mezinárodní odborné konferenci.