You are hereSZZO1

SZZO1

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Course: Opt. imag., inf. proc., and opt. meas.

Department/Abbreviation: OPT/SZZO1

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Annotation:

Course review:
Matematické a fyzikální aspekty optického zobrazování, paraxiální paprskové zobrazování, omezení světelných svazků v optických soustavách, monochromatické a chromatické paprskové vady, princip činnosti gradientních optických prvků. Vlnové zobrazování, princip difraktivního a holografického zobrazování, klasifikace a výpočet vlnových vad. Pupilová funkce optického systému, výpočet a použití bodové rozptylové funkce, Strehlovo kriterium, projevy apodizace. Zobrazování při částečně koherentním osvětlení, samozobrazování pomocí Talbotova jevu. Hodnocení obrazu plošného předmětu, optická funkce přenosu pro koherentní a nekoherentní osvětlení, výpočet a použití optické funkce přenosu. Modulace vlnoplochy, mechanické, elektrické a optické vlastnosti nematických kapalných krystalů. polarizace světla, popis polarizace pomocí Jonesových matic, LCD modulátory, akustooptické a magnetooptické modulátory, deformovatelná zrcadla, difraktivní prvky. Optické zpracování informace, koherentní a nekoherentní optické procesory , filtrace prostorových frekvencí, metoda fázového kontrastu, realizace konvoluce a křížové korelace, digitální hologramy. Fourierova analýza optického signálu, rozeznávání znaků, přizpůsobený filtr, rekonstrukce obrazu, inverzní a Wienerův filtr, syntéza apertury, superrozlišení, měření vlnoplochy, adaptivní optické systémy, speklová interferometrie. Charakteristika a měření parametrů laserového svazku, laserové diody, transformace svazků, symetrizace. Metody měření parametrů optického prostředí, indexu lomu a disperze, měření rychlosti světla. Měření základních parametrů optických soustav.