You are herePGT

PGT


Course: Dissertation Thesis Summary

Department/Abbreviation: OPT/PGT

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Annotation: Zpracování písemných tezí k disertační práci obsahujících souhrn vědeckých výsledků dosažených studentem a návrh struktury disertační práce.

Course review:
Zpracování písemných tezí k disertační práci obsahujících souhrn vědeckých výsledků dosažených studentem a návrh struktury disertační práce.