You are herePGRS

PGRS


Course: Raman Spectroscopy and Raman Opt. Activ.

Department/Abbreviation: OPT/PGRS

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr.'

Annotation:

Course review:
Kvantová teorie molekul a interakce molekul s polarizovaným zářením, elektronovými, vibračními a rotačními přechody v molekule. Ramanův rozptyl a Ramanova opticá aktivita, optická stavba a konstrukce Ramanových spektrometrů a spektrometrů pro měření Ramanovy optické aktivity a jejich praktické aplikace, studium strukturních vlastností biologicky zajímavých molekul (proteinů, peptidů, nukleových kyselin).