You are herePGPC

PGPC


Course: Teaching Activity

Department/Abbreviation: OPT/PGPC

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Annotation: Zapojení studenta do výuky vybraného předmětu v bakalářském či magisterském fyzikálním studijním programu na PřF UP v Olomouci.

Course review:
Příprava studenta na výuku. Výukové aktivity dle formy výuky (cvičení, semináře, praktická cvičení, laboratorní cvičení) s důrazem na individuální charakter této výuky a práci s jednotlivými bakalářskými a magisterskými studenty.