You are herePGOM

PGOM


Course: Quantum Optomechanics

Department/Abbreviation: OPT/PGOM

Year: 2021

Guarantee: 'prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.'

Annotation:

Course review:
Kvantová teorie optických procesů v rezonátorech, mechanické oscilátory a jejich klasické a kvantové mechanické vlastnosti, kvantová teorie optomechanických systémů v rezonátorech a jejich experimentální testy, kvantová teorie elektromechanických systémů. Pulzní optomechanické a elektromechanické kvantové systémy, hybridní kvantové systémy s mechanickými oscilátory. Kvantová mechanika diskrétních pevnolátkových systémů, aplikace kvantové optomechaniky v metrologii, kvantové optice, kvantové termodynamice a kvantovém zpracování informace.