You are herePGKV

PGKV


Course: Quantum-optical Communication

Department/Abbreviation: OPT/PGKV

Year: 2021

Guarantee: 'prof. Mgr. Radim Filip, Ph.D.'

Annotation:

Course review:
Klasická teorie informace a komunikace, Shannonovy věty o kódování, náhodné procesy a šum. Kvantová teorie informace, klasická a kvantová entropie, vzájemná informace, kapacity kanálů. Základní techniky kvantových komunikací. Kvantová kryptografie, kvantová distribuce klíče: diskrétní a spojité kvantové proměnné, dvoustavové protokoly a protokoly s více stavy. Kvantová provázanost a její distribuce, protokoly nezávislé na vlastnostech hardwarové implementace. Extrakce klíče, bezpečnost, útoky na systémy kvantové kryptografie; Optické zdroje pro kvantovou komunikaci. Modulační techniky a kódování: kódování polarizace a času příchodu, generace náhodných čísel. Detekční techniky a zařízení, jednofotonové detektory a jejich parametry, koherentní detekce, kvantové přijímače, diskriminace kvantových stavů. Komunikační kanály: přenosové linky, přenos atmosférou, optická vlákna, statistika a charakterizace linky. Kvantová limita klasických komunikací.