You are herePGIS2

PGIS2


Course: Co-authored publ. in journal with IF 2

Department/Abbreviation: OPT/PGIS2

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Annotation: Spoluautor publikace v mezinárodním impaktovaném vědeckém časopise evidovaném v databázi WOS.

Course review:
Získání nových teoretických a/nebo experimentálních vědeckých výsledků. Participace na přípravě vědecké publikace na základě dosažených výsledků. Publikování této publikace jako spoluautor v impaktovaném mezinárodním vědeckém časopise evidovaném v databázi WOS.