You are herePGIF2

PGIF2


Course: The main author of publication with IF 2

Department/Abbreviation: OPT/PGIF2

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Annotation: The main objective is to achieve a publication that publishes a student of a doctoral study as the main author.

Course review:
Získání nových teoretických a/nebo experimentálních vědeckých výsledků. Příprava vědecké publikace na základě dosažených výsledků. Publikování této publikace jako hlavní autor v impaktovaném mezinárodním vědeckém časopise evidovaném v databázi WOS.