You are herePGIF1

PGIF1


Course: The main author of publication with IF 1

Department/Abbreviation: OPT/PGIF1

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Annotation: Hlavní autor publikace v mezinárodním impaktovaném vědeckém časopise evidovaném v databázi WOS.

Course review:
Získání nových teoretických a/nebo experimentálních vědeckých výsledků. Příprava vědecké publikace na základě dosažených výsledků. Publikování této publikace jako hlavní autor v impaktovaném mezinárodním vědeckém časopise evidovaném v databázi WOS.