You are herePGD2

PGD2


Course: Dissertation Thesis 2

Department/Abbreviation: OPT/PGD2

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Annotation:

Course review:
Náplní předmětu je pokračování samostatné výzkumné činnosti studenta pod vedením školitelem a případně i konzultanta. Aktivity studenta zahrnují zejména teoretický či experimentální výzkum, numerické modelování, analýzu dat, vyhodnocení dosažených výsledků, stanovení dalších cílů a směrů výzkumu a rešerši a studium odborné literatury.