You are hereOMY

OMY


Course: Optical Measuring Methods

Department/Abbreviation: OPT/OMY

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.'

Annotation: Základní metody metodami měření optických systémů, zdrojů a detektorů.

Course review:
1. Základní optické prvky, zařízení a přístroje laboratoře pro optická měření. 2. Zdroje a detektory optického záření, fotometrické veličiny, jejich jednotky a měření. 3. Metody měření základních parametrů optických materiálů, index lomu, disperze, propustnost. 4. Měření délek a úhlů optickými metodami, interferometrie. 5. Měření kvality a tvarových parametrů optických povrchů, poloměr křivosti, rovinatost. 6. Měření základních parametrů optických prvků a optických soustav, měření ohniskové vzdálenosti. 7. Základní optické přístroje, měření zvětšení, omezení paprskových svazků. 8. Měření kvality zobrazovacích soustav, rozlišovací mez, aberace. 9. Měření polarizačního stavu světla, metody získání polarizovaného světla. 10. Měření fotometrických charakteristik optických materiálů, prvků a soustav. 11. Měření kvality zobrazovacích soustav. Funkce obrazu bodu, funkce optického přenosu, funkce přenosu modulace