You are hereFPA

FPA


Course: Plasma Physics

Department/Abbreviation: OPT/FPA

Year: 2020

Guarantee: 'prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.'

Annotation: Pohyby nabitých částic v elektromagnetických polích

Course review:
[1] Pohyby nabitých částic v elektromagnetických polích [2] Drifty, driftová rovnice, driftová teorie. [3] Magnetická zrcadla, magnetosféra Země. [4] Magnetohydrodynamika, zamrzlé pole a difúze. [5] Helicita, Beltramova pole a jejich vlastnosti. Bezsilová konfigurace. [6] Tekutinové dynamo (Slunce, Země, neutronová hvězda). [7] Rekonekce magnetických silokřivek. [8] Lineární vlny v plazmatu. Postup odvození disperzní relace. [9] Magnetoakustický komplex, Alfvénovy vlny, rychlá a pomalá magnetoakustická vlna. [10] Elektromagnetický komplex, R, L, X a O vlna, hvizdy, CMA diagram. Tenzor permitivity. [11] Statistický popis plazmatu, Boltzmanova rovnice a její momenty. [12] Fokkerova Planckova rovnice a její význam. Studijní literatura: [1] P. Kulhánek: Teorie plazmatu (skriptum FJFI ČVUT), 2009, http://www.aldebaran.cz/studium/fpla.pdf. [2] T. J. M. Boyd, J. J. Sanderson: The Physics of Plasmas, Cambridge University Press, 2003. [3] A. L. Peratt: Physics of the Plasma Universe, Springer-Verlag, 1991. [4] T. H. Stix: Waves in Plasmas, Springer, 2006.