You are hereDPOB2

DPOB2


Course: Bakalářská práce 2

Department/Abbreviation: OPT/DPOB2

Year: 2020

Guarantee: 'prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.'

Annotation: Sledování cílů bakalářské práce stanovených vedoucím práce.

Course review:
Dle zadání vedoucího bakalářské práce.