You are hereDPOB1

DPOB1


Course: Bachelor´s Thesis Work 1

Department/Abbreviation: OPT/DPOB1

Year: 2021

Guarantee: 'prof. Mgr. Jaroslav Řeháček, Ph.D.'

Annotation: Sledování cílů bakalářské práce stanovených vedoucím práce.

Course review:
Dle zadání vedoucího bakalářské práce.