You are hereDPF4

DPF4


Course: Diploma Thesis 4

Department/Abbreviation: OPT/DPF4

Year: 2021

Guarantee: 'prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.'

Annotation: Sledování cílů diplomové práce stanovených vedoucím práce. Podmínky udělení zápočtu: Průběžné plnění cílů diplomové práce.

Course review:
Dokončení prací na problematice diplomové práce, souhrnné vyhodnocení všech dosažených výsledků, sepsání diplomové práce.