You are hereDPF1

DPF1


Course: Diploma Thesis 1

Department/Abbreviation: OPT/DPF1

Year: 2021

Guarantee: 'prof. Mgr. Jaromír Fiurášek, Ph.D.'

Annotation: Sledování cílů diplomové práce stanovených vedoucím práce. Podmínky udělení zápočtu: Průběžné plnění cílů diplomové práce.

Course review:
Stanovení tématu diplomové práce, vytýčení hlavních úkolů a návrh postupu řešení, stanovení rámcových a dílčích cílů. Rešerše literatury.