You are hereVLS

VLS

warning: Use of undefined constant is_null - assumed 'is_null' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/aphys/sites/all/modules/stag/stag.module on line 506.

Course: Introductory Laboratory Seminar

Department/Abbreviation: KEF/VLS

Year: 2021

Guarantee: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Annotation: Předmět slouží jako vyrovnávací seminář pro studenty, kteří na střední škole měli málo nebo vůbec neměli fyzikální laboratoře. Znalosti, které jsou v semináři prezentované, jsou nutné pro úspěšné absolvování dalších praktik v rámci základního kurzu fyziky. Upozornění: předmět nenahrazuje předmět Úvod do fyzikálního měření. Konkrétní obsah semináře je přizpůsoben aktuálním znalostem a schopnostem studentů. " obecná pravidla pro bezpečnou a správnou práci ve fyzikální laboratoři, postupy při nenadálých nebezpečných situacích " příprava protokolu - vzorový protokol, jeho struktura, metodický postup, sběr dat, prezentace, vyhodnocování a interpretace dat, závěr, použité vybavení " základy pro úpravu fyzikálních protokolů: jednotky fyzikálních veličin, soustava SI a násobné/dílčí jednotky, modifikace v elektronice, hodnoty fyzikálních konstant, CODATA, platná místa, řecká abeceda, úprava tabulek, kreslení a úprava grafů, základy matematické sazby, systém (Xe)LaTeX " základní laboratorní měření: měřicí stupnice, rozlišení/přesnost přístroje, odečítání ze stupnice, nonius, použití základních měřidel (posuvné měřítko, mikrometry, váhy) " elektrická měření: pravidla bezpečné práce s elektřinou, zapojování jednoduchých obvodů, typicky používané kabely, označování vývodů, zapojení voltmetru/ampérmetru, práce s multimetrem, výměna pojistek a baterií (typy baterií a pojistek), ovládání laboratorních zdrojů " laboratorní sklo a vybavení: pojmenování laboratorního skla, typické použití, laboratorní nástroje, čištění a správné zacházení, systém práce s chemikáliemi a vzorky v laboratoři " chemikálie: uchovávání chemikálií, bezpečná práce s nimi, značení chemikálií, druhy čisté vody Součástí obsahu jsou jednoduchá měření v laboratoři.