You are hereSZZN4

SZZN4


Course: Nanophotonics

Department/Abbreviation: KEF/SZZN4

Year: 2021

Guarantee: 'doc. RNDr. Ondřej Haderka, Ph.D.'

Annotation: Final exam for verification and evaluation of the level of knowledge.

Course review:
Okruhy pro státní závěrečnou zkoušku jsou dostupné na stránkách fakulty.