You are hereSPP2

SPP2


Course: Student Teaching of Physics 2

Department/Abbreviation: KEF/SPP2

Year: 2020

Guarantee: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Annotation: The aim of the practice is to apply gained theoretical knowledge and skills to work with pupils.

Course review:
V rámci tohoto předmětu student absolvuje souvislou třítýdenní pedagogickou praxi na zvolené střední škole, kde se pod vedením cvičného učitele podílí na jeho běžných pracovních povinnostech. V průběhu praxe je student seznámen s prostředím školy, dokumentací učitele, zúčastní se stanoveného počtu vyučovacích hodin cvičného učitele a poté sám realizuje předepsaný počet vyučovacích hodin z informatiky.