You are hereSNPF

SNPF


Course: Společná náslechová praxe - fyzika

Department/Abbreviation: KEF/SNPF

Year: 2021

Guarantee: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Annotation: Praktické seznámení studentů učitelství s různými typy škol a způsoby výuky jejich aprobačních předmětů.