You are hereRPPF

RPPF


Course: Reflection of teachimg practice of

Department/Abbreviation: KEF/RPPF

Year: 2018

Guarantee:

Annotation: To gain practical experience in the field of study.

Course review:
Organizační formou předmětu je seminář, na kterém skupinky studentů prostřednictvím prezentace reflektují své zkušenosti z jednotlivých pedagogických praxí. Předmět je úzce propojen s průběžnými i souvislými pedagogickými praxemi konanými na základních a středních školách.