You are herePREZ

PREZ


Course: Presentation in Physical Disciplins

Department/Abbreviation: KEF/PREZ

Year: 2020

Guarantee: 'Mgr. Jan Říha, Ph.D.'

Annotation: Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled možností, jak zajímavým a přehledným způsobem prezentovat výsledky své práce pro různé účely. Předmět Prezentace ve fyzikálních oborech je určen pro studenty bakalářských a magisterských studijních oborů Aplikovaná fyzika, Biofyzika, Molekulární biofyzika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Optika a optoelektronika, Přístrojová fyzika, Přístrojová optika, Optometrie, Učitelství fyziky. V rámci tohoto předmětu se studenti naučí pracovat s interaktivní tabulí ACTIVboard, včetně software ACTIVstudio (kalibrace tabule, práce s předváděcím sešitem, s knihovnou prostředků a s nástroji pro úpravy), a využívat hlasovací zařízení ACTIVote. Seznámí se s využitím vizualizéru a zapojením videokamery do prezentace a její přípravy.

Course review:
1. Zásady tvorby moderní, poutavé prezentace - rozvržení, čas, barvy, písmo, obrázky, interaktivita, vkládání videa, zvuků, atd. 2. Základy práce s interaktivní tabulí. 3. Kalibrace tabule, panely nástrojů, práce s předváděcími listy - vytvoření nového předváděcího sešitu, nastavení velikosti stránky, přechod obrazovky do PowerPointu. 4. Využití knihovny, použití nástrojů pro úpravy - pero (nastavení barvy pera, tlouštky čáry), zvýrazňovač, guma, manipulace s objekty, nástroj text, nástroj vymazat, nástroje zpět a znovu, nástroje přidání barvy, nástroj fotoaparát, slučování objektů na pozadí, mřížky apod. 5. Zvláštní prezentační efekty jako je clona, reflektor a rotující text a nebo změny chování objektů - uzamčení obrázků do vrstev. 6. Využití hlasovacího systému ACTIVote. 7. Tvorba prezentací pomocí MS Office - MS Word, MS Power Point, Mathematica, LaTeX. 8. Využití vizualizéru a videokamery pro prezentaci a její přípravu.