You are herePGVS2

PGVS2


Course: Research Stay 2

Department/Abbreviation: KEF/PGVS2

Year: 2021

Guarantee: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.', 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Annotation:

Course review:
Naplánování vědeckovýzkumné stáže na univerzitě či výzkumné instituci ve spolupráci se školitelem. Stanovení výzkumných úkolů realizovaných během stáže ve spolupráci s pracovištěm, kde se stáž uskuteční. Zpracování zprávy o absolvované stáži a reflexe průběhu stáže a jejího přínosu se školitelem. Celková délka stáže musí činit nejméně 60 dnů.