You are herePGSTO

PGSTO


Course: Shape Optimization

Department/Abbreviation: KEF/PGSTO

Year: 2021

Guarantee: 'doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D.'

Annotation: Zvládnout teorii a metody řešení úloh optimálního řízení a tvarové optimalizace.

Course review:
1. Úvod do problematiky optimálního řízení a navrhování. 2. Elementární úlohy optimálního řízení a rozměrové optimalizace. 3. Formulace úlohy optimálního řízení pravou stranou a analýza řešitelnosti. 4. Aproximace úlohy optimálního řízení pravou stranou a analýza konvergence. 5. Řešení modelové úlohy v 1D. 6. Optimální řízení pomocí koeficientů stavové úlohy. 7. Formulace abstraktní úlohy tvarové optimalizace a její řešitelnost. 8. Aproximace úlohy tvarové optimalizace a problematika konvergence. 9. Analýza citlivosti.