You are herePGRCS

PGRCS


Course: Co-authorship of a publ. in peer-rev. j.

Department/Abbreviation: KEF/PGRCS

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Annotation:

Course review:
Získání nových teoretických a/nebo experimentálních vědeckých výsledků. Participace na přípravě vědecké publikace na základě dosažených výsledků. Publikování této publikace jako spoluautor v recenzovaném vědeckém časopise.