You are herePGF3

PGF3


Course: The main author of publication with IF 3

Department/Abbreviation: KEF/PGF3

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Annotation:

Course review:
Získání nových teoretických a/nebo experimentálních vědeckých výsledků. Příprava vědecké publikace na základě dosažených výsledků. Publikování této publikace jako hlavní autor v impaktovaném mezinárodním vědeckém časopise evidovaném v databázi WOS.