You are herePGDP5

PGDP5


Course: Dissertation Thesis 5

Department/Abbreviation: KEF/PGDP5

Year: 2021

Guarantee: 'doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.', 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Annotation:

Course review:
Náplní předmětu je pokračování samostatné výzkumné činnosti studenta pod vedením školitele a případně konzultanta. Aktivity studenta zahrnují zejména teoretický či experimentální výzkum, numerické modelování, analýzu dat, rešerši a studium odborné literatury, vyhodnocení dosažených výsledků výzkumu studenta a jejich zpracování do formátu vhodného pro zpracování disertační práce.