You are herePFA1

PFA1


Course: Instrumental Physics 1

Department/Abbreviation: KEF/PFA1

Year: 2018

Guarantee: 'Mgr. Dalibor Jančík, Ph.D.'

Annotation: Studenti získají přehled o struktuře měřicího řetězce, různých typech senzorů a jejich fyzikálních základech. Důležité bude pochopení vlivu přenosu signálu na detektor s cílem potlačení šumu měřicího řetězce. Kromě senzorů bude cílem předmětu, rovněž seznámit s vakuovou technikou a způsoby získávání nízkých teplot.

Course review:
- The measuring chain structure; converters of physical to electrical quantities, their static and dynamic characteristics and reduction of their errors - Visible light sensors (detectors, converters); thermal and photoelectric detectors (photoelectric cell, photomultiplier, photoresistor, photodiode) - Temperature sensors; resistive, semiconducting, thermoelectric, pyroelectric thermometers; IT90 temperature scale - Ionizing radiation detection; scintillation, gaseous and semiconducting detectors; charged particles and neutrons detection - Mechanical properties measurements - Vacuum technique, vacuum pumps types, low pressures measurements, vacuum instruments construction - Low-temperature measurements, cryo-technic, cryostats