You are herePDP

PDP


Course: Praxe k diplomové práci

Department/Abbreviation: KEF/PDP

Year: 2019

Guarantee: 'doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.'

Annotation: Cílem předmětu je prohloubit praktické zkušenosti v pedagogické činnosti na škole a aplikovat poznatky do zpracovávané diplomové práce včetně praktického ověření.