You are hereNVEK

NVEK


Course: Methodology of Scientific Work

Department/Abbreviation: KEF/NVEK

Year: 2021

Guarantee: 'doc. Mgr. Vít Procházka, Ph.D.'

Annotation:

Course review:
Zásady výstavby vědeckého a odborného textu. Struktura vědeckého článku. Abstrakt. Grafická úprava odborných článků. Obrázky. Citování literárních odkazů. Od rukopisu k vytištění publikace. Ústní sdělení - přednáška. Příprava přednášky. Technika projevu. Diskuze po přednášce. Plakátové sdělení (poster). Diskuse u posteru. Zásady psaní diplomových, disertační prací a výzkumných zpráv, laboratorních a měřících protokolů. Oponentské a recenzní posudky. Vědecká periodika, sborníky. Elektronické publikování.