You are hereNS2

NS2


Course: Bachelor´s Seminar for Nanotechnology 2

Department/Abbreviation: KEF/NS2

Year: 2021

Guarantee: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Annotation: Bakalářský seminář slouží hlavně ke konzultaci se studenty ohledně přípravy bakalářských prací. Na závěr semestru studenti prezentují výstupy svých bakalářských prací. K ukončení předmětu je vyžadován souhlas vedoucího bakalářské práce. " Odevzdávání bakalářských prací " Tvorba odborných prezentací " Průběh obhajob bakalářských prací a státních závěrečných zkoušek.