You are hereNS1

NS1


Course: Nanotechnologický bakalářský seminář 1

Department/Abbreviation: KEF/NS1

Year: 2021

Guarantee: 'Mgr. Milan Vůjtek, Ph.D.'

Annotation: V průběhu bakalářského semináře bude student seznámen se způsobem, jak vypracovat bakalářskou práci. Na konci semestru pak studenti krátce prezentují stav svých bakalářských prací. " Zadání bakalářské práce, organizace " Pokyny k vypracování práce - požadavky na formální náležitosti, obsah bakalářské práce " Typografická a další pravidla pro přípravu bakalářských prací " Metody citací, plagiátorství " Provádění rešerše, obecná metodika vědecké práce