You are hereNODV

NODV


Course: Intellectual Property Protection

Department/Abbreviation: KEF/NODV

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.'

Annotation:

Course review:
1) Základní předpisy a smlouvy o patentovém právu 2) Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích 3) Zlepšovací návrhy, užitné vzory, vynálezy 4) Typy patentů a jejich rozdíl 5) Patentové informační zdroje 6) Struktura patentu a psaní patentu 7) Transfer technologií, licence, spin-off firmy 8) Základní předpisy v oblasti podnikání