You are hereMPF

MPF


Course: Mimoškolní praxe - fyzika

Department/Abbreviation: KEF/MPF

Year: 2021

Guarantee: 'RNDr. Renata Holubová, CSc.'

Annotation: Získat zkušenosti řídit skupinu osob.

Course review:
Mimoškolská praxe.