You are hereČMSA4

ČMSA4


Course: Digital Measuring Systems 4

Department/Abbreviation: KEF/ČMSA4

Year: 2019

Guarantee: 'doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.'

Annotation: Students will reach knowledge about the development of measurement systems based on virtual instrumentation technique. Education follows the CMSA1, CMSA2 and CMSA3 courses.

Course review:
- Programování číslicových měřicích systémů, tvorba náročných měřicích aplikací, programování systému PXI, tvorba aplikací pracujících v reálném čase, využití FPGA polí, programování systému sbRIO a CompactRIO. - Pokročilé programování v LabVIEW, využití dalších nástrojů LabVIEW (programové balíčky). - Řízení a automatizace procesů pomocí systému LOGO! firmy Siemens. Programování v prostředí LOGO! Soft Comfort. - Řízení a automatizace procesů pomocí systému Simatic S7-200 firmy Siemens. Programování v prostředí STEP7 Micro/Win V4.0, systémy pro průmyslové aplikace. - Vývoj měřicích aplikací v prostředí Agilent VEE - Programování "sbRIO" robota v prostředí LabVIEW Robotics (pojízdný robot postavený na bázi sbRIO, systém reálného času). - Tvorba komplexních měřicích systémů. - Zpracování signálu a analýza dat v SW Wolfram Mathematica.