You are hereČMSA3

ČMSA3


Course: Digital Measuring Systems 3

Department/Abbreviation: KEF/ČMSA3

Year: 2019

Guarantee: 'doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.'

Annotation: Students will reach knowledge about the development of measurement systems based on virtual instrumentation technique. Education follows the CMSA1 and CMSA2 courses.

Course review:
- Programování číslicových měřicích systémů, tvorba aplikací využívajících multifunkční měřicí karty, tvorba aplikací v měřicím systému GPIB, programování systému PXI se systémem reálného času LabVIEW RT). - Pokročilé programování v LabVIEW, využití dalších nástrojů LabVIEW (programové balíčky). - Řízení a automatizace procesů pomocí systému LOGO! firmy Siemens. Programování v prostředí LOGO! Soft Comfort. - Řízení a automatizace procesů pomocí systému Simatic S7-200 firmy Siemens. Programování v prostředí STEP7 Micro/Win V4.0, systémy pro průmyslové aplikace. - Vývoj real-time měřicích aplikací v systémech sbRIO a CompactRIO využívajících FPGA prvek. - Vývoj měřicích aplikací v prostředí Agilent VEE - Tvorba komplexních měřicích systémů. - Zpracování signálu a analýza dat v SW Wolfram Mathematica.