You are hereČMSA2

ČMSA2


Course: Digital Measuring Systems 2

Department/Abbreviation: KEF/ČMSA2

Year: 2019

Guarantee: 'doc. RNDr. Jiří Pechoušek, Ph.D.'

Annotation: Students will reach knowledge about the development of measurement systems based on virtual instrumentation technique. Education follows the CMSA1 courses.

Course review:
- Programování číslicových měřicích systémů, využití sériové linky RS-232, komunikace s digitálním multimetrem, tvorba aplikací využívajících multifunkční měřicí karty (NI 6024E, NI USB-6224 - analogové vstupy a výstupy, digitální vstupy a výstupy), tvorba aplikací v měřicím systému GPIB (karta rozhraní NI PCI-GPIB). - Využití standardu SCPI, základní dělení přístrojů, nejčastější příkazy, VISA ovladače, IVI ovladače. - Pokročilé programování v LabVIEW.