You are hereSZZR

SZZR


Course: Plant Biophysics

Department/Abbreviation: KBF/SZZR

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.'

Annotation:

Course review:
Voda v rostlině. Fotosynteticky aktivní záření. Rostlinné pigmenty. Struktura fotosyntetického aparátu vyšších rostlin. Primární (světelné) reakce fotosyntézy. Sekundární (temnotní) reakce fotosyntézy. Vliv UV záření na rostliny. Architektura rostlin a listů, odrazivost světla na listu. Modulární stavba rostlin. Efekty klasické optiky a absorpční spektrum listu. Profil světla v listu. Reabsorpce fluorescence chlorofylu. List jako aktivní optický prvek, fraktální geometrie rostlin.