You are hereSZZL

SZZL


Course: Medical Biophysics

Department/Abbreviation: KBF/SZZL

Year: 2021

Guarantee: 'prof. RNDr. Petr Ilík, Ph.D.'

Annotation:

Course review:
Pojem biosignálu a jeho úloha v diagnosticko-informačním systému. Zesilovače biopotenciálů, snímací elektrody (EKG, EMG, EEG). Rentgenové diagnostické metody Výpočetní tomografie. Ultrazvuková diagnostika. Léčba ionizujícím zářením - nukleární medicína. Lasery a jejich klinické využití. Struktura monomerních složek nukleových kyselin. Primární a sekundární struktura DNA. Kruhová DNA. Neobvyklé struktury DNA. Enzymy ovlivňující vlastnosti DNA. Struktura a vlastnosti chromatinu. Katalytická aktivita nukleových kyselin. Molekulární evoluce a "svět RNA".