You are herePSM

PSM


Course: Practicum from Spectroscopic Methods

Department/Abbreviation: KBF/PSM

Year: 2020

Guarantee: 'doc. RNDr. Karolína Machalová Šišková, Ph.D.'

Annotation: Student se seznámí s praktickými základy optických a rezonančních metod formou experimentálních úloh.

Course review:
Vibrační absorpční spektroskopie Spektroskopie Ramanova rozptylu Spektroskopie rozptylu světla Spektroskopie ohybu, odrazu a lomu Nukleární magnetická resonance Elektronová paramagnetická resonance Mössbauerova spektroskopie